Twoja opinia o AC


Nieustający proces doskonalenia jakości i kompetencji obsługi leży u podstaw funkcjonowania sieci warsztatów samochodowych Bosch AutoCrew. Państwa opinie są dla nas najcenniejszą informacją i wskazówką jak unikać słabych i wzmacniać mocne strony. Mobilizują do działania w kierunku wzmacniania korzyści oczekiwanych przez naszych obecnych i przyszłych Klientów.

Szanowny Kliencie, jeśli skorzystałeś z usług jednego warsztatów Bosch AutoCrew, podziel się z nami swoja opinią wypełniając poniższa ankietę.

1. Nazwa AutoCrew
2. Miejscowość
3. Skąd dowiedzieliście się Państwo o lokalizacji AutoCrew
Inne:

4. Jak oceniacie Państwo łatwość dotarcia do serwisu wg skali:
bardzo łatwo

5

4

3

2

1
bardzo trudno
5. Przyczyna wizyty w serwisie
Inne:

6. Jeżeli podczas ostatniej wizyty w serwisie mieliście Państwo możliwość skorzystania z alternatywnego środka transportu, prosimy określić, co Państwu zaproponowano.
7. Jak oceniacie Państwo pracę personelu podczas ostatniej wizyty w serwisie? Prosimy wpisać ocenę wg skali: 5 (bez zarzutu), 4 (bardzo dobrze), 3 (dobrze), 2 (dostatecznie), 1 (bardzo źle)   kompetentna i fachowa obsługa przy przyjęciu i odbiorze samochodu
  precyzyjne określenie zakresu zlecanej usługi i orientacyjnego kosztu
  informowanie w przypadku nieprzewidzianych zmian w zakresie usługi, kosztów oraz terminu zakończenia
  trafność oszacowania kosztów i ich wyjaśnienie
  ogólne wrażenie z obsługi przez personel warsztatu
8. Jak oceniacie Państwo poszczególne aspekty usługi wg skali: 5 (bez zarzutu), 4 (bardzo dobrze), 3 (dobrze), 2 (dostatecznie), 1 (bardzo źle)   jakość wykonanej naprawy / przeglądu
  korzystna cenowo oferta usługi i części
  krótki czas naprawy
  terminowość naprawy
9. Interesują nas Państwa ogólne wrażenia wyniesione z pobytu w AutoCrew. Jak oceniacie Państwo poniższe kryteria wg skali: 5 (bez zarzutu), 4 (bardzo dobrze), 3 (dobrze), 2 (dostatecznie), 1 (bardzo źle)   ogólna ocena Punktu Obsługi Klienta
  czystość pojazdu po zakończeniu usługi
  godziny otwarcia warsztatu
  łatwy kontakt z serwisem (telefon, Internet, e-mail)
  sprawna realizacja formalności (od zlecenia do rozliczenia naprawy)
10. Czy podczas ostatniej wizyty od razu usunięto wszystkie zgłoszone usterki?   tak
  nie
Prosimy o podanie przyczyny nie wykonania całości zleconej usługi
Inne:


11. Jeżeli przyczyną wizyty była reklamacja wcześniejszej usługi w AutoCrew prosimy o całościową ocenę sposobu realizacji zgłoszonej reklamacji przez personel serwisu wg skali: 5 (bez zarzutu), 4 (bardzo dobrze), 3 (dobrze), 2 (dostatecznie), 1 (bardzo źle)
bez zarzutu

5

4

3

2

1
bardzo źle
12. Co było przyczyną reklamcji?
Inne:

13. Jak całościowo ocenilibyście Państwo swój poziom zadowolenia z obsługi w tym AutoCrew wg skali: 5 (jestem zachwycony/a), 4 (jestem bardzo zadowolony/a), 3 (jestem zadowolony/a), 2 (jestem trochę rozczarowany/a), 1 (jestem całkowicie rozczarowany/a)
jestem zachwycony/a

5

4

3

2

1
jestem całkowicie rozczarowany/a
14. Czy polecilibyście Państwo ten AutoCrew swojej rodzinie i znajomym?
15. Czy odwiedziliby Państwo ponownie ten serwis?
16. Czy macie Państwo dodatkowe uwagi (zarówno pozytywne jak i negatywne) dotyczące jakości obsługi w tym serwisie? Jeżeli tak, prosimy je przedstawić poniżej:

Prosimy o podanie kilku informacji statystycznych o sobie:

1. Wiek   17-25 lat
  26-35 lat
  35-50 lat
  51-65 lat
  powyżej 65 lat
2. Wykształcenie   zawodowe
  średnie
  wyższe
3. Miesięczny dochód Państwa przed opodatkowaniem   poniżej 5 tys.
  od 5 do 10 tys.
  od 10 do 25 tys.
  od 25 do 50 tys.
  powyżej 50 tys.
4. Wiek samochodu   do 3 lat
  od 4 do 7 lat
  od 8 do 10 lat
  od 10 do 12 lat
  powyżej 12 lat

W celu zagwarantowania obsługi na najwyższym poziomie pragniemy zachować z Państwem kontakt. Dlatego prosimy o podanie poniższych danych. Jeśli pragniecie Państwo pozostać anonimowi, prosimy nie wypełniać poniższych pól. Poniższe dane pozostają do wiadomości wyłącznie Robert Bosch Sp. z o.o.

Telefon kontaktowy
Adres e-mailDziękujemy Państwu za poświęcony czas.
Dział Rozwoju Koncepcji Serwisowych